Borger feedback

Hos Madservice Vejen ved vi, at maden først har værdi, når den er spist. Derfor er det vigtigt for os, at have fingeren på pulsen i forhold til kundernes mening om maden. 

Vi får tilbagemelding gennem vores chauffører, modtagerkøkkener på plejecentre og direkte fra kunderne. Vi vil også løbende sende spørgeskemaer ud. 

I februar 2021 sendte vi spørgeskema ud til vores hjemmeboende kunder. Se resultatet af brugerundersøgelsen her.